Kunszentmiklos
Piaci Bolt felhívás!
Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (6090 Kunszentmiklós Kálvin tér 12.) 50/2017. (I.26.) számú határozata alapján az önkormányzat lakások és helyiségek bérletéről szóló 13/2001. (VI.22) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Helyiségrendelet) VII.rész szerint nyilvános pályázatot ír ki Kunszentmiklós Város Önkormányzata tulajdonában lévő alábbi ingatlan bérlet útján történő hasznosítására.

Az ingatlan adatai:
Címe: 6090 Kunszentmiklós, Szent István tér 2.
Ingatlan területe: 127,65 m2
Az ingatlan minimális havi bérleti díja: 25.000,- Ft + 27 % ÁFA + rezsi (víz, villany, fűtés, szemétszállítás)
Az ingatlan a jelenlegi állapotában kerül bérbeadásra a pályázat elbírálását követően a bérleti szerződés aláírását követően.
Az üzlethelyiség-bérbeadó tulajdonát képező-berendezési tárgyai:
   - TC 1000 fv csúszó ajtós hűtő 2db
   -YBF 811 zárt savállós háttérhűtő 2db
   - fagyasztós háttérhűtő 1db
   - szárazárú polc 5db
   - zöldséges polc 2db
   - pékárú polc 2db
   - kiszolgáló pult 1db
   -pénztár pult 1db
  - kétoldalas szárazárú polc 3 db
  - klíma 3db

A pályázati eljárás során pályázatot nyújthat be természetes személy és vállalkozás.

A pályázat nyertesével Kunszentmiklós Város Önkormányzata a bérleti szerződést 1 éves (egy éves) időtartamra köti meg. A bérleti díj tárgyévet követő év január 1. napjától esedékes emelésének mértékét a Képviselő-testület, a tárgyév november 30. napjáig állapítja meg az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbéréről, valamint a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 14/2001(VI.22.) önkormányzati rendelete I. rész 2.§ (3) bekezdése alapján.

Az ingatlan a Kunszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Csoportjának munkatársával (Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.14. iroda., tel: 76/551-061) előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

A pályázatokat 2017. március 10. napján 10 óráig személyesen kell eljuttatni Kunszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Csoportjához (Kunszentmiklós, Kálvin tér 12., 14-es iroda.), zárt borítékban, "Piaci Bolt" jeligével.

A pályázatok bontására 2017. március 10. napján 11 óra 00 perckor a Kunszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Csoport (6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.) irodájában kerül sor, melyre a kiíró a pályázókat ezúton meghívja.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a pályázó adatait:
a./ természetes személy esetén: a bérlő(k) személyi adatait (név, születési idő, anyja neve, lakcíme), egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány hitelesített másolatát
b./ vállalkozás esetén: a cég neve, címe, KSH törzsszáma, cégjegyzék száma, meghatalmazott képviselő neve, 30 napnál nem régebbi hitelesített vagy eredeti cégkivonat és aláírási címpéldány,
- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja, hogy:
- a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
- az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
- az ajánlott havi nettó bérleti díj mértékét, mely nem lehet kevesebb nettó 25.000,- Ft összegnél
- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja az ingatlan rezsi költségeinek megfizetését (víz, villany, fűtés, szemétszállítás),
- a helyiség tervezett hasznosításának részletes leírását
- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatok bontását követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal,
- pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
A pályázat kiírója azt az ajánlatot, melyben a havi bérleti díj nem éri el a pályázatban meghatározott összeget, valamint a hiányosan benyújtott pályázatokat érvénytelennek tekinti.
A pályázat kiírója a benyújtott pályázat tartalmának (megajánlott bérleti díj, tervezett hasznosítás, stb.) vizsgálata során dönt a nyertes pályázóról, az ajánlatokat szabadon mérlegeli.
Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat bérleti szerződést köt.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásáról a pályázókat írásban értesítjük.
A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Helyiségrendeletben foglaltak irányadóak.